Web Development – ლევან ილაშვილი

00
19 შეფასება

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

სტუდენტები გაეცნობიან ვებ-დეველოპმენტის საწყისებს – HTML, CSS, Javascript და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ბიბლიოთეკას – React-ს, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ვებ-აპლიკაციების შესაქმნელად. კურსი შედგენილია იმგვარად, რომ სტუდენტები უკვე რამდენიმე კვირაში შეძლებენ მარტივი გვერდების შექმნას და თეორიის პარალელურად, პრაქტიკული ამოცანების კეთებას. კურსის ბოლო ეტაპზე სტუდენტები შეასრულებენ ჯგუფურ პრაქტიკულ ამოცანას, რაც მათ გარკვეულწილად შეამზადებს გუნდური მუშაობისთვის

სპიკერი:

ლევანი პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია 11წლიანი გამოცდილებით, რომელიც ფინანსური მომსახურებისა და სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის კომპლექსური აპლიკაციების შექმნაში, დანერგვასა და ადაპტაციაში დააგროვა. ბოლო ხუთი წელია ის back-end-ზე, Node.js-ის მიმართულებით მუშაობს; მუშაობდა ფინტექის პროექტებზე, მათ შორის ბლოკჩეინის აპლიკაციებთან გადახდების ინტეგრირებაზე; დაპროექტებული აქვს ეკონომიკურად ეფექტური, მაღალი ხარისხის სისტემები რთული ბიზნეს პრობლემების გადასაჭრელად.

➡ კურსის ხანგრძლივობა: 3.5 თვე (27.01.2023 – 14.04.2023)
➡ ლექციების რაოდენობა: 27
➡ დღეები: სამშაბათი-პარასკევი (19:00-21:00)
➡ ფასი: 1500 ₾
➡ მისამართი: მ. ალექსიძის ქ. #3 „კოლაიდერი“

კურსის სილაბუსი
კურსის სილაბუსი
 • 1. გაცნობა, შესავალი, სამუშაო გარემოს გამართვა: Google Classroom-ში დამატება, ძირითადი ფუნქციონალის მიმოხილვა; როგორ მუშაობს ვები; Front-end და Back-end მიმოხილვა; რა არის HTML, CSS, JavaScript; სამუშაო გარემოს გამართვა; HTML ძირითადი ტეგები; პირველი HTML გვერდი
 • 2. HTML ძირითადი ელემენტები: პარაგრაფები, heading-ები; ბმულები; სურათები; როგორ მუშაობს Devtools – Inspector; ფორმის ელემენტები და ღილაკები; პრაქტიკული დავალება
 • 3. CSS საწყისები: რა არის CSS; ფერები, ბექგრაუნდ-ფერები; ტექსტი და CSS; Სელექტორები – კლასები, ID სელექტორი; ფსევდო-კლასები და ფსევდო-ელემენტები
 • 4. Box Model: Padding; Margin; Width / height; Display; საზომი ერთეულები
 • 5. Responsive CSS, Flexbox: რა არის და როგორ მუშაობს flex-box; Flex-direction; Justify-content; Align-items, Align-content, Align-Self; Flex-Basis, Grow, Shrink; Media Queries; პრაქტიკული მაგალითი
 • 6. JavaScript Intro: რა არის ჯავასკრიპტი; კონსოლთან მუშაობა; ცვლადები, generic ტიპები; საუკეთესო პრაქტიკა ცვლადებთან სამუშაოდ; If / else
 • 7. Javascript Intro – 2: For, while; მასივები i. Push, pop ii. Shift, Unshift iii. Slice, Splice iv. Concat, IndexOf, Includes, Reserve; მრავალგანზომილებიანი მასივები; პრაქტიკული დავალება – TicTacToe
 • 8. Javascript Intro – 3: ობიექტები; პროტოტიპები, კლასები; მეთოდები; async მეთოდები
 • 9. Javascript Intro: AJAX; HTTP მეთოდები; სტატუს კოდები; Fetch API; Axios
 • 10. Javascript – DOM მანიპულაცია
 • 11. Bootstrap Framework: ძირითადი ელემენტები; პრაქტიკული მაგალითები – ავაწყოთ მთელი გვერდი bootstrap გამოყენებით
 • 12. Პრაქტიკული დავალება: – imdb ფილმების საძიებო გვერდი
 • 13. React – შესავალი: რა არის ReactJS; NPM, Yarn; სამუშაო გარემოს გამართვა; JSX; პირველი React აპლიკაცია
 • 14. React: კომპონენტები; Props; State; JSX და ციკლები; StyleSheet + React
 • 15. React – State: State; setImmediate, setTimeout, setInterval; პრაქტიკული დავალება – Lottery
 • 16. React Events: Method binding; React Keys
 • 17. React Hooks: useEffect; useLayoutEffect; Custom hooks; პრაქტიკული დავალება – imdb ფილმების საძიებო გვერდი – React Edition
 • 18. React – Context API: Context; Providers; პრაქტიკული მაგალითი – Theme Context
 • 19. React: React Bootstrap; სხვა UI ფრეიმვორკები
 • 20. Პრაქტიკული დავალება – TicTacToe – React Edition; React Bootstrap; სხვა UI ფრეიმვორკები
 • 21. Პრაქტიკული დავალება: TicTacToe – Multiplayer Edition
 • 22. დეველოპმენტისთვის საჭირო ინსტრუმენტები / რესურსები: Git; Netlify; StackOverflow; How to Google things
 • 23. Group Project: Group Project-ები; პრაქტიკაში არსებული პრობლემების გადაჭრა; პროგრესის მონიტორინგი

ლექტორის შესახებ

ლევანი პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია 11წლიანი გამოცდილებით, რომელიც ფინანსური მომსახურებისა და სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის კომპლექსური აპლიკაციების შექმნაში, დანერგვასა და ადაპტაციაში დააგროვა. ბოლო ხუთი წელია ის back-end-ზე, Node.js-ის მიმართულებით მუშაობს; მუშაობდა ფინტექის პროექტებზე, მათ შორის ბლოკჩეინის აპლიკაციებთან გადახდების ინტეგრირებაზე; დაპროექტებული აქვს ეკონომიკურად ეფექტური, მაღალი ხარისხის სისტემები რთული ბიზნეს პრობლემების გადასაჭრელად.
0 (0 შეფასება)

1 კურსები

19 სტუდენტები

1,500.00
ხანგძლივობა:
ლექცია: 23
სტუდენტები: მხოლოდ 20
სირთულის დონე: ყველა დონე
ენა: ქართული
სერტიფიკატი: კი

Requirements

 • მითაფი
 • თარიღი: მალე
  მისამართი: მ. ალექსიძის ქ. #3

ტეგები