/
სექტემბერი 13, 2023

გაყიდვების კურსი

ინფორმაცია:

➡ თარიღები:  13.11– 25.12.2023
➡ ტიპი:  ფიზიკური კურსი
➡ ლექციების რაოდენობა: 12
➡ დღეები: ორშაბათი-ხუთშაბათი
➡ დრო: 19:30-21:30
➡ ფასი: თვეში 850 ₾
➡ მისამართი: ი. ჭავჭავაძის #33ე “ნეთვორქი”


კურსი
:

 

კურსი „Mastering the Art of Sales“ შექმნილია რათა მონაწილეებს ასწავლოს გაყიდვების სფეროში წარმატებისთვის საჭირო არსებითი პრინციპები, ტექნიკა და სტრატეგიები. კურსის მიზანია პრაქტიკული და ადაპტირებადი უნარების ჩამოყალიბება/დახვეწა დამწყები და გაყიდვების სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე კადრებისთვის.


სპიკერი:

 

თემო მახვილაძეს 10 წლიანი გამოცდილება აქვს როგორც B2B ასევე B2C გაყიდვების მიმართულებით. უმუშავია ისეთ კომპანიებთან როგორებიცაა Volvo Construction Equipment, ტრანსპორტერი, საქართველოს ბანკი და ა.შ. 3 წელია რაც სხვადასხვა კომპანიებში ატარებს ლექციებსა და ვორქშოპებს გაყიდვების მიმართულებით.


სილაბუსი:

 

ლექცია #1: გაყიდვების და კომუნიკაციის საფუძვლები

 • კურსის მიმოხილვა
 • გაყიდვების მნიშვნელობა
 • გაყიდვები, როგორც ურთიერთობის დამყარების პროცესი

ლექცია #2: მომხმარებელთა ფსიქოლოგია

 • მყიდველის მოგზაურობა: შესწავლა, განხილვა, გადაწყვეტილება
 • ემოციური ტრიგერები და ყიდვის მოტივები
 • ემპათიის როლი გაყიდვებში

ლექცია #3: ეფექტური კომუნიკაციის უნარი

 • აქტიური მოსმენის მნიშვნელობა
 • ღია კითხვების დასმის ხელოვნება
 • არავერბალური კომუნიკაცია და სხეულის ენა

ლექცია #4: გაყიდვების პროცესი და ფაიფლაინი

 • გაყიდვების პროცესის ეტაპები: პერსპექტივიდან დახურვამდე
 • ლიდების და პერსპექტივების მენეჯმენტი
 • გაყიდვების შემდგომი დაკვირვების მნიშვნელობა

ლექცია #5: პროდუქტის ცოდნის გაღრმავება

 • პროდუქტის/მომსახურების მახასიათებლებსა და უპირატესობებში ღრმად ჩახედვა
 • Unique selling proposition (USP)
 • Crafting Elevator Pitches მეთოდი

ლექცია #6: ეფექტური გაყიდვის პრეზენტაცია

 • დამაჯერებელი პრეზენტაციის სტრუქტურირება
 • წინააღმდეგობებისა და ეჭვების განხილვა
 • როლური თამაში: იმიტირებული გაყიდვების პრეზენტაცია

ლექცია #7: მოლაპარაკების ტექნიკა

 • Win-Win მოლაპარაკებების ტექნიკა
 • ფასის მიუღებლობასთან გამკლავება
 • ღირებულების შექმნა ფასდაკლებისგან დამოუკიდებლად

ლექცია #8: მოლაპარაკების დახურვის სტრატეგიები

 • დახურვის სხვადასხვა ტექნიკა: საცდელი დახურვა, სავარაუდო დახურვა და ა.შ.
 • საბოლოო წინააღმდეგობების დაძლევა
 • შესყიდვის მზაობის სიგნალების ამოცნობა

ლექცია #9: მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება

 • After sales დაკვირვების მონიტორინგი
 • განსაკუთრებული მომსახურების უზრუნველყოფა
 • გრძელვადიანი პარნიორობის შექმნის სტრატეგიები

ლექცია #10: გაყიდვა ციფრულ ეპოქაში

 • გაყიდვების ციფრული არხების გამოყენება
 • სოციალური მედია და ონლაინ გაყიდვების პლატფორმები
 • ტრადიციული ტექნიკის ადაპტაცია ონლაინ სივრცეში

ლექცია #11: ეთიკური და სამართლებრივი მოსაზრებები

 • ეთიკა გაყიდვებში: ნდობა და პატიოსნება
 • გაყიდვების ოპერაციებისა და ხელშეკრულებების სამართლებრივი ასპექტები
 • მგრძნობიარე სიტუაციების მართვა

ლექცია #12: სამომავლო ტენდენციები გაყიდვებში

 • განვითარებადი ტექნოლოგიები: AI, ავტომატიზაცია და ა.შ.
 • მომხმარებელთა ცვალებად ქცევბთან ადაპტაცია
 • ძირითადი მონახაზის შეჯამება და სერთიფიკატების გადაცემა.

Course Content

850.00
დრო
ლექციების რაოდენობა 0
Students: Max 0
Level: Intermediate
Language: English
Certificate: Yes