გრაფიკული დიზაინი – მარიამ კაჭარავა

ინფორმაცია კურსის შესახებ: Colab•კოლაბი წარმოგიდგენთ მარიამ კაჭარავას გრაფიკული დიზაინის კურსს. სასწავლო პროგრამა აგებულია ვორქშოპის პრინციპზე და სრულად დატვირთულია პრაქტიკული სამუშაოებით. კურსის მიზანია სტუდენტმა გრაფიკული დიზაინის საბაზისო პროგრამების და ასევე ზეპირი